Det är hon med visksagan!, sa de. Ja, det var det, en av alla kvinnors berättelser.

En gång i tiden var jag förskollärare. Under det första året springvikarie, inringd tidiga mornar till barngrupper jag inte kände. Det var tufft och det var svårt. Att få barn som inte har ens förtroende och inte är trygga med situationen att lyssna är inte lätt. Som jag minns det var det mest problematiskt att få lugn i gruppen under läsvilan efter lunch.

Men jag hade ett trick. Jag hade visksagan. Istället för att läsa högt ur en bok viskade jag fram en påhittad saga. Farligt värre för stämbanden, men eftersom jag viskade måste barnen vara tysta för att kunna höra. Och det blev lugnt. Det fungerade.

När jag hjälper kunder att formulera sin berättelse för att berätta den högt- det jag kallar muntligt visitkort – märker jag att det nästan uteslutande är kvinnorna som upplever att de inte har något att berätta. Inget kunde vara mer fel! Hittills har jag inte stött på någon som inte haft något att berätta, tvärtom! De mest fantastiska historier har legat och väntat på att bli lyssnade till.

Kvinnor har i alla tider berättat. För sina barn. Sina barnbarn. För praktisk överlevnad mellan avlägsna fäbodar och mental mellan nära vänner. Kvinnors berättelser är ofta det kitt som håller ihop familjer och samhällen. Vissa historier förs vidare ordagrant från generation till generation, andra förändras och byter skepnad på vägen. I veckan för Internationella kvinnodagen vill jag understryka betydelsen av kvinnors berättelser och uppmuntra professionella kvinnor att plocka fram de historier ni bär på. Formulera dem och ställ er upp för att berätta, rak i ryggen med högt buret huvud och med stolt och klar röst! Vi kommer att lyssna!

Veckans filmtips

Mary and Martha är en brittisk/amerikansk film om två kvinnor ur två generationer och från två olika länder som båda förlorar sina söner i malaria. De möts i ett afrikanskt landskap  och i sorgen och berättelserna om sina barn. En gripande film om moderskap med Hillary Swank and Brenda Blethyn i huvudrollerna.

Trevlig helg!

Maria