Kundreferenser:

”Vår första kontakt med Maria var när hon hade en föreläsning om storytelling, den var så inspirerande att vi bokade tid med henne för att berätta om vår affärsidé. Vi träffades vid två tillfällen, vid det första berättade hon vad hon hade att erbjuda oss och vi tyckte det verkade vara precis vad vi sökte. Inför det andra tillfället hade vi fått i uppgift att skriva ner vilka idéer vi hade om vår affärsidé, gärna i en berättelseform.

Sedan Maria läst vad vi skrivit och hört vår vision ställde hon ytterligare viktiga frågor som klargjorde för oss själva vad vi ville. Det var viktigt. Det allra bästa med att konsultera Maria var hennes entusiasm och positiva feed-back för vår affärsidé i denna tidiga fas då vi var så ”sårbara” för vad andra skulle tycka.

Tack Maria för dina uppmuntrande ”wow” när vi berättade om vår vision!”

Q-resor – Anita Rudolfsson och Louise Bonta