Storytelling – visitkort med vingar!

Berättelser berör! En väl förmedlad berättelse gör din verksamhet synlig och ger den karaktär, själ och identitet. Den rör vid hjärtan, framkallar känslor och skapar relationer. Den goda historien lyfter dig och flyger dessutom vidare för att spridas långt utanför din egen krets. Din berättelse blir ett visitkort med vingar!

Studio Stolterman Storytelling vill också vidga och fördjupa begreppet storytelling. Allt handlar om vad vi berättar. Och berättar gör vi alltid.

Vårt handslag. Vår hållning. Vår blick. Om vi håller en deadline eller dubbelbokar möten. Hur vår arbetsplats ser ut och hur våra anställda representerar företaget. Vilket intryck vår hemsida ger – vår förstukvist i cyberrymden.  En formulerad berättelse – ett visitkort med vingar – är en kostnadseffektiv investering, ändå kan den kännas som en abstrakt utgift. Minns då att allt vi gör, visar, uttrycker och förmedlar, berättar vilka vi är. Hur toaletterna på vår arbetsplats ser ut berättar hur vi tar hand om vår personal, vår produkt och våra kunder. Om våra torg och landskap är rena och välkomnande berättar det vilken känsla vår stad och region vill förmedla. Detta till tröst och eftertanke!

Studio Stolterman erbjuder sina kunder att med hjälp av corporate storytelling och medvetande om berättelsens kraft i alla dess former skapa sin identitet och stärka sitt varumärke, förbättra den externa och interna kommunikationen, förtydliga sin verksamhet och förankra sig stadigt däri. Detta är storytelling så som Studio Stolterman Storytelling förmedlar det!

Alla har en historia. Sin historia. Vi vill berätta den.