Kundreferenser:

”Jag har arbetat med Maria Stolterman i ett par filmproduktioner och sett att hon är en sann ” storyteller”. Hon är alltid väl påläst, har en förmåga att ”känna in” både människor, miljöer och situationer och har därtill en genuin känsla för bild- och ljudskapande i samklang. Det hon har lämnat över har alltid varit mycket genomtänkt och genomarbetat.”

Staffan Ling
Konsult Fort Knox


”Ett legendariskt musikprojekt vid millennieskiftet var “Choral Singing for Peace and Justice”. 8.000 sångare i 56 länder framförde sången “Across the Bridge of Hope”, en fredsbudkavle runt jordklotet. Maria Stolterman var författare till den bok om projektet som fick en mycket stor internationell spridning, och hon producerade också den dokumentär för Sveriges Television som förmedlade denna sällsamma berättelse.

Att få arbeta med Maria Stolterman var en ynnest. Hon har en stark känsla för ordet och människorna bakom det skrivna. Hennes känslighet och lyhördhet parat med professionalism och humor gjorde arbetet till en lyckosam glädje.”

Erik Westberg – professor,
Musikhögskolan Piteå


”Genom min storytelling hjälpte Maria mig upp ur diket. Med hennes hjälp vet jag vad jag vill med mitt företag och det känns skönt att vara på vägen med en tydlig vision och målsättning!”

Per Lundgren – VD, 4Kompetens